piksel Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Właścicielem Sklepu Internetowego www.elar-tech.pl  jest Firma Elar-tech PHU 43-190 Mikołów ul.Podleska 26. NIP 9541209319 REGON 241320985

Klientem naszego sklepu może zostać każdy, kto zapozna się z poniższym regulaminem i poprawnie wypełni formularz rejestracyjny.

 

I Składanie zamówień

1. Aby dokonać zakupu należy przesłać poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny. Zamówienia można składać całą dobę.

2. Klienci wpisani do naszej bazy mogą zarejestrować się w sklepie podając jedynie Login i Hasło.

3. Zaraz po wysłaniu zamówienia otrzymają Państwo poprzez e-mail "potwierdzenie złożenia zamówienia"

4. Po zweryfikowaniu zamówienia przez naszego handlowca zostanie do Państwa wysłane "Potwierdzenie Zamówienia" z określeniem dokładnego terminu realizacji.

5. Prosimy o podawanie aktualnych numerów telefonów w celu weryfikacji zamówienia!

7. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon

8. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgodą na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbierającego lub paragonu.

 

 

II Realizacja zamówień

1. Złożone przez Państwa zamówienia do godziny 14:00 będą realizowane w tym samym dniu (nie dotyczy dni, w których hurtownia jest nieczynna)

2. Standardowe zamówienia realizowane są w terminie do 24 h.

3. W przypadku braku towaru termin może ulec wydłużeniu(3-7dni) , o czym niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani.

4. Każdy klient jest informowany o wysyłce towaru poprzez e-mail lub telefonicznie.

5. Zamówienia będą realizowane w kolejności zgłoszeń.

6. Firma ELAR-TECH PHU  w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 

III Ceny i rabaty

1. Wszystkie ceny podstawowe towarów wystawionych w sklepie są cenami netto , mniejszą czcionką oznacza się cenę brutto towaru.

2. Przy realizacji zamówienia w walucie Euro, obowiązuje stały kurs  4,0000 PLN

3. Każdy klient branżowy może liczyć na korzystne rabaty. Wysokość rabatów udzielana jest na podstawie ilości zamówień oraz ich wartości. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT

4. Ceny części nie uwzględniają kosztów transportu lub ewentualnych kaucji (w przypadku niektórych towarów).

5. Firma ELAR-TECH PHU zastrzega sobie prawo do zmian cen w Sklepie internetowym.

 

 IV Gwarancja 

1.Wszystkie towary znajdujące się w ofercie naszego sklepu objęte są gwarancją PRODUCENTA na części regenerowane i nowe

2. Gwarancja producenta trwa 6 miesięcy od daty zakupu.

 

V Rękojmia

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy- bez wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedaży z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
6. Wadliwy produkt- w uzgodnieniu ze sprzedawcą- jeżeli będzie to możliwe i celowe- konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie- do miejsca, w którym rzecz została wydana konsumentowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
8. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną konsumenta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
12. Po uwzględnieniu reklamacji sprzedawca zwróci konsumentowi koszty związane z reklamacją a poniesione przez konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru- sprzedawca odeśle produkt konsumentowi na własny koszt.

 

VI Transport

1. Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską DPD lub InPost na koszt odbiorcy.

2. Jeśli Zamawiający wybrał opcję "odbiór własny" - to może odebrać towar z głównego magazynu w Mikołowie po otrzymaniu potwierdzenia, że towar jest gotowy do odbioru.

3. Przesyłka zostanie wysłana na adres podany przez Państwa wpisany w formularzu rejestracyjnym.

4. Nie realizujemy zamówień bez podania numeru telefonu kontaktowego.

5. Zwrot towaru w ciągu 14 dni dotyczy tylko konsumentów. 

6. Po otrzymaniu przesyłki należy ją niezwłocznie sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu, należy sporządzić protokół szkody w chwili odbioru przesyłki. W sytuacji spisania protokołu po odjeździe kuriera nie gwarantujemy pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

VII Płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność kartą:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

VIII Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe pobierane są od Państwa dobrowolnie i służą w celu realizacji zamówień, wystawieniu faktury, dostawy towaru, otrzymaniu wpłaty oraz ewentualnego zwrotu wpłaconych środków. Administratorem danych osobowych jest firma Elar-Tech PHU, która dokłada wszelkich starań, aby dane te były przechowywane w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą.

3. Firma Elar-Tech wykorzystuje dane osobowe swoich klientów również w celu przesyłania ofert handlowych. Otrzymywanie takich informacji jest całkowicie dobrowolne i może zostać w każdym momencie wstrzymane na Państwa życzenie.

4. Wszelkie dane uzyskane od Państwa służą tylko i wyłącznie wyżej wymienionym czynnościom i nie są wykorzystywane w innych celach.

5. Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez naszą firmę jest niezgodne z przepisami RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

piksel do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl